Afbeelding
Eigen Foto

Afsluiting deel N208 in verband met asfaltherstelwerkzaamheden

Verkeer en vervoer

SANTPOORT-ZUID De provincie Noord Holland voert van zondag 10 mei tot en met vrijdag 15 mei asfaltherstelwerkzaamheden uit aan een deel van de N208 ter hoogte van Santpoort-Zuid. Door de werkzaamheden wordt het autoverkeer ter plaatse om de werkzaamheden heen geleid en geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. 

De werkzaamheden vinden plaats tussen de kruising bij de Jan Gijzenkade tot aan het Shell station in Haarlem, ter hoogte van Santpoort-Zuid. Hier wordt de deklaag van het asfalt vervangen en krijgt de weg nieuwe veiligheidsmarkering en belijning. 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Van zondag 10 mei tot en met dinsdag 12 mei wordt het asfalt aan de westzijde van de N208 vernieuwd. Vanaf woensdag 13 mei tot en met vrijdag pakt de gebiedsaannemer de oostzijde van de weg aan. Hierbij wordt vrijdag 15 mei als reservedag aangehouden. Om de overlast voor de omgeving en het verkeer zo kort mogelijk te houden wordt er zowel overdag als ’s nachts gewerkt. 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de N208 wordt telkens één richting afgesloten voor het verkeer. Het rechtdoor rijdend autoverkeer wordt doormiddel van bebording en verkeersregelaars over de andere zijde van de N208 begeleid. Het autoverkeer voor het afslaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Santpoortse Dreef, Hagelingerweg, Broekbergenlaan en de Vlielantweg. 

Voor vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes worden ook geplaatst op www.gebiedscontractkennemerland.nl.

advertentie
advertentie