Afbeelding
Ad Timmers

Dieselvrachtwagens niet meer welkom in centrum

Verkeer en vervoer

HAARLEM Per 1 januari is in Haarlem Centrum en de omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. De milieuzone voor dieselvrachtwagens is te herkennen aan de borden. Deze borden staan bij elke toegang tot de milieuzone van Haarlem. 

Op 25 maart heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten om per 1 januari een milieuzone in te voeren voor vrachtverkeer in het centrum en omliggende wijken. Om de milieuzone officieel te regelen, heeft het college op 20 april  een concept verkeersbesluit en een concept beleidsregel ontheffingverlening vastgesteld.

Tussen 1 januari en 30 april krijgen eigenaren een waarschuwingsbrief als hun vrachtwagen met een te lage emissieklasse in de zone is gesignaleerd. Vanaf 1 mei zullen er bekeuringen worden verstuurd. De boete bedraagt 250 euro. 

Het voornemen is om in 2025 de milieuzone aan te scherpen tot een nul-emissiezone voor emissievrije vracht- en bestelwagens. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat.

Op www.milieuzones.nl kunnen vrachtwagenchauffeurs hun kenteken controleren aan welke klasse hun vrachtwagen voldoet en of ze de milieuzone nog in mogen rijden.

advertentie
advertentie