Afbeelding
Eigen Foto

Haarlem gaat drie OV-knooppunten verbeteren om toenemende drukte in verkeer op te vangen

Verkeer en vervoer

HAARLEM Met de bouw van meer huizen in Haarlem en de komst van nieuwe arbeidsplaatsen, wordt het in Haarlem steeds drukker. Ook in het openbaar vervoer gaat het drukker worden. Daarom worden drie OV-knooppunten verbeterd. Delegaties van de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlem, ProRail, NS, het ministerie van I&W en de Vervoerregio Amsterdam brachten afgelopen week een werkbezoek aan die drie vervoerknooppunten.

OV-knooppunten zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. Met op de middellange termijn meer dan 10.000 nieuwe woningen en ruim 8.000 arbeidsplaatsen in Haarlem neemt de drukte toe met meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. Naar verwachting zal het openbaar vervoer in Haarlem tot 2040 met zo’n 50 procent groeien. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe woningbouw, bedrijvigheid en daarbij horende vervoersdrukte optimaal op elkaar aangesloten kunnen worden.

Een van de knooppunten die bezocht werd, is Haarlem Spaarnwoude. De gebiedsontwikkeling rond dit station (Oostpoort) is gericht op het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame stadsentree van Haarlem. In dit gebied worden op termijn ongeveer duizend woningen gerealiseerd en is er volop ruimte voor voorzieningen, werkgelegenheid en een Park+Ride locatie. Naar verwachting kan eind 2024 gestart worden met de bouw van het eerste blok.

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen wordt er onderzoek gedaan naar een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum, in Haarlem Nieuw-Zuid. Het gaat om een mobiliteitshub: een locatie waar verschillende vervoersmogelijkheden (bus, trein, fiets) bij elkaar komen en waar verschillende voorzieningen aanwezig zijn zodat reizigers hun weg zo goed mogelijk kunnen vervolgen. Deze mobiliteitshub zal in de toekomst mogelijk ook ruimte bieden aan een Bus Rapid Transit (BRT)-systeem (een vernieuwd snelbussysteem). Rond het knooppunt zullen er ruim vierduizend woningen bijkomen. Er zijn momenteel twee varianten van de nieuwe mobiliteitshub, beide varianten bevinden zich op de Schipholweg aan de kant van het Spaarne. De komende maanden zal er een variant worden gekozen.

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen dat station Haarlem ook in de toekomst een goed bereikbaar OV-knooppunt blijft. In de toekomstvisie voor het gebied staat dat het stationsgebied een levendige plek moet zijn voor iedereen: er wordt gewerkt en gewoond, maar je kan er ook een terrasje pakken of boodschappen doen. Er worden dit jaar knopen doorgehakt over een aantal principiële keuzes in de gebiedsontwikkeling, zoals de plek van het busstation en de nieuwe fietsenstalling. Vervolgens kan de ontwerpfase beginnen.

Afbeelding
Afbeelding
advertentie