Afbeelding
Eigen Foto

Haarlem ontvangt 62 miljoen voor nieuw regionaal OV knooppunt en Europaweg, ‘een hele grote stap in de goede richting’

Verkeer en vervoer

HAARLEM Vrijdag werd bekend dat het Rijk 62 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt aan Haarlem. Met de grootste subsidie die Haarlem ooit gekregen heeft komt de bouw van regionaal OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid aan de Schipholweg een stuk dichterbij. Ook kan de Europaweg aangepakt worden. Dit betekent een enorme positieve bijdrage aan de bereikbaarheid in de regio en de woningbouwopgave in Haarlem.

Wethouder Roduner: “We willen graag actie, en 10.000 nieuwe woningen bouwen tot 2030 in onze stad. Deze subsidie maakt de ontwikkeling van een knooppunt mogelijk met goede OV verbindingen, ruim 6.000 nieuwe woningen en ruimte voor werkgelegenheid. Een hele grote stap in de goede richting! De afgelopen jaren is door bestuur en organisatie gericht gewerkt aan visies en plannen voor de toekomst van onze stad. We zijn ontzettend blij en trots dat het harde en goede werk van Haarlem door het Rijk is herkend en beloond met deze subsidie.”

MEER BUSSEN Wethouder Berkhout laat weten: “Het bereikbaar en leefbaar houden van onze groeiende stad en de regio is heel belangrijk. Het nieuwe knooppunt betekent, met onder andere snelle busverbindingen naar bijvoorbeeld Schiphol en de Zuidas Amsterdam, een flinke aanvulling op de al bestaande verbindingen. Ook voorkomt een knooppunt op de Schipholweg dat er in de toekomst nog meer bussen door de binnenstad van Haarlem zouden moeten rijden.”

OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid is een belangrijk project, voor Haarlem en voor de regio. Duizenden inwoners forenzen nu al elke dag van en door Haarlem naar een werkplek buiten Haarlem. Met op de middellange termijn meer dan 10.000 nieuwe woningen en ruim 8.000 nieuwe arbeidsplaatsen in Haarlem, neemt deze drukte alleen maar toe. Naar verwachting zal het openbaar vervoer in Haarlem tot 2040 met zo’n 50 procent groeien.

EUROPAWEG Haarlem ontvangt behalve voor het OV knooppunt ook geld voor de aansluitende Europaweg. Waar nu nog een brede autoweg ligt, zal een groene stadsstraat verschijnen, waar verkeerslichten grotendeels verdwijnen, de fietser voorrang heeft en een prettig en groen verblijfsklimaat ontstaat. Bovendien biedt de vernieuwde Europaweg de ruimte om klimaatopgaven te realiseren, zoals het opvangen van regenwater.

De subsidie komt uit het project Bereikbare Steden, een gezamenlijke aanpak van het Rijks-en regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB) en het Metropool Regio Amsterdam-programma Bouwen & Wonen. Hiermee werken Rijk, provincies, en MRA samen met gemeentes om de enorme regionale woningbouw opgaven en bereikbaarheid te versnellen. Eerder hebben de provincie Noord-Holland en de regio Zuid-Kennemerland ook al bijdragen toegezegd voor het knooppunt.

NOORDVARIANT De gemeente is al langer bezig met voorbereidende onderzoeken. In oktober 2021 gaf het college akkoord om twee verschillende varianten verder te onderzoeken, die overgebleven waren na een voorstudie van twaalf varianten. Dit onderzoek is samen met de provincie gedaan. Op 24 mei van dit jaar heeft het college de voorkeur gegeven aan de zogenaamde ‘noordvariant’ (zie afbeelding). De raad neemt hier op 30 juni een besluit over.

Bij deze voorkeursvariant zijn nog twee opties mogelijk om de Schipholweg te kunnenkruisen: een traverse over de Schipholweg of een ondergrondse fietsstalling met onderdoorgang. Dit laat het college nader onderzoeken, waarbij de ondergrondse fietsenstalling – mits technisch haalbaar – de voorkeur heeft. Hierna wordt er verder uitgewerkt in de ontwerpfase.

advertentie
advertentie