Romy Koning
Romy Koning wijnand burger

Jonge Zandvoorters kunnen geen woning krijgen

Wonen

ZANDVOORT “Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen moet je jaren ingeschreven staan,” zegt Romy Koning. Ze wil net als zoveel jongeren in Zandvoort blijven wonen. “Maar dan ben je aangewezen op huurwoningen in de vrije sector. De huren in deze categorie woningen liggen boven de 1000 euro per maand. Ze zijn voor jongeren praktisch onbetaalbaar. Ook zijn de prijzen voor koopwoningen onbetaalbaar voor starters. Velen blijven daardoor noodgedwongen bij hun ouders wonen.”

Toch blijft Romy Koning niet bij de pakken neerzetten. Ze wil de jonge woningzoekers een gezicht geven. Ze heeft een Facebook groep opgericht ‘Starters willen graag een woonkans in Zandvoort’ en binnen de kortste keren melden zich over de vijfhonderd jongeren met dezelfde problemen. “Een teken dat het leeft onder de jongere starters.”

Door verschillende enquêtes op haar Facebook site wil ze proberen om iets aan het probleem te doen. “Daar zijn al veel suggesties uit voortgekomen. Zo zou het project ‘Passend Wonen’ meer onder de aandacht gebracht kunnen worden. In het project ‘Passend Wonen kunnen ouderen uit een eengezinswoning met hulp naar een kleinere woning verhuizen, met behoud van hun huur. Ook zouden Zandvoorters voorrang moeten krijgen op nieuwbouwwoningen. De starterslening zou alleen aan Zandvoorters verleend moeten worden en niet zoals nu voor de hele regio. Er moet een woonplicht voor huizenkopers komen, zodat iemand die een huis koopt zich er ook moet inschrijven en het niet kan verhuren aan derden. Maar vooral moeten er goedkope koopwoningen gebouwd worden voor starters.”

“Natuurlijk zijn dit zaken waarover de politiek een beslissing moet nemen. Daarom probeer ik het op de politieke agenda te krijgen en mag ik de eerstvolgende commissievergadering inspreken. Gelukkig is er vanuit de politieke partijen al veel belangstelling getoond. Ook heb ik over interesse vanuit de pers niet te klagen.”

Romy Koning blijft positief. “Je moet durven te blijven dromen, want als je je dromen verliest, verlies je alle hoop. Hopelijk kunnen we met zijn allen het probleem onder de aandacht brengen en een verbetering van de woonsituatie voor jongeren bewerkstellen.”

advertentie