Afbeelding
Petities.nl

Petitie: ‘Houd Zuid Schalkwijkerweg groen: kom over de brug’

Wonen

HAARLEM De Haarlemse Bomenridders zijn zeer bezorgd over de komst van een villawijk op het Tjadenterrein aan het zuidelijkste deel van de Zuid Schalkwijkerweg, wat volgens hen zal leiden tot aanzienlijk meer autoverkeer.

“De pittoreske Zuid Schalkwijkerweg is van grote ecologische, landschappelijke en recreatieve waarde. Op het zuidelijkste deel verschijnen 32 villa’s en de dijk wordt verbreed. Door toenemend autoverkeer zal de landschappelijke waarde verloren gaan. Alleen een brug over de ringvaart kan dit voorkomen”, zo beginnen de Haarlemse Bomenridders hun betoog.

De stichting zet zich in om Haarlem groen te houden en bij plannen van bomenkap met de gemeente in overleg te gaan over een andere oplossing. “Autoverkeer op deze plek moet mogelijk worden gemaakt door de weg te vernieuwen en het dijktalud uit veiligheidsoverwegingen te verbreden van 4 naar 12 meter. Hierdoor zullen 65 bomen worden gekapt en slootjes worden gedempt of versmald. Dit heeft een zeer negatief effect op het landschappelijk karakter van de weg. De recreatieve waarde van de Zuid Schalkwijkerweg gaat verloren en de veiligheid van gebruikers en recreanten staat op het spel.”

MEER VILLA’S Na onderzoek van de Bomenridders kwam er nog meer boven water. “In het bestemmings-plan dat door de gemeenteraad is aangenomen is sprake van 22 woningen. Direct na het aannemen daarvan heeft de projectontwikkelaar het aantal te bouwen villa’s verhoogd naar 32, bijna 50% meer. De berekende verkeersintensiteit is daarmee ook niet meer kloppend. Bovendien is de oude verkeersintensiteit (van het Tjadenverkeer) veel te hoog ingeschat. Oud dus te hoog en nieuw dus veel te laag. Een valse voorstelling van zaken waarmee de verbetering van het wegdek en de dijk als voldoende wordt voorgesteld terwijl dit niet het geval zal zijn”, aldus de Bomenridders.

Bij dit soort grote projecten is het volstrekt normaal dat de projectontwikkelaar meebetaald aan de ontsluiting van het te bebouwen gebied. “Hierover is in de anterieure overeenkomst van de gemeente met projectontwikkelaar Wibaut helemaal niets terug te vinden. De wethouder is in de onderhandelingen op dit punt volkomen tekort geschoten. Hij had minimaal één miljoen kunnen opeisen. Dat was makkelijk te verrekenen geweest in de kostprijs van de villa’s”, aldus de stichting. “Toekomstige verbreding van de weg is zeer waarschijnlijk en verloedering ligt op de loer. Met een brug over de Ringvaart hoeven bewoners en bezoekers geen nodeloze omweg te maken over de smalle dijk van de Zuid Schalkwijkerweg en kunnen direct de provinciale weg (N201) bereiken. Met deze oplossing kan ook worden volstaan met een lichtere dijk waardoor bomen en natuur gespaard kunnen blijven.”

DUURZAME INVESTERING De Haarlemse Bomenridders verzoeken in deze petitie ‘een brug over de Ringvaart aan te leggen, enkel bedoeld voor bewoners van het voormalig Tjadenterrein.’ Sluipverkeer over de brug moet voorkomen worden. De geschatte kostprijs van twee miljoen euro zien de Bomenridders als een duurzame investering in de toekomst.

De petitie is te vinden op petities.nl.

advertentie
advertentie