Afbeelding
Eigen Foto

Wijkaanpak 'Krachtige basiszorg' biedt zorg op de juiste plek

Zorg

HAARLEM De Haarlemse stadsdelen Oost en Schalkwijk hebben verhoudingsgewijs veel inwoners met hoge gezondheidsrisico’s en lage gezondheidsvaardigheden. Hierdoor kunnen problemen op het vlak van werk, wonen, geld en gezondheid ontstaan. De wijkaanpak Krachtige basiszorg biedt inwoners de juiste zorg op de juiste plek.

"Krachtige basiszorg is opgezet om patiënten met meerdere problemen op verschillende levensgebieden integrale zorg te bieden”, legt Vincent Puite, huisarts bij huisartsenpraktijk de ZOED Schalkwijk uit. “Op de praktijk zien we patiënten die blijven terugkomen doordat ze klachten hebben waar geen medische oorzaak onder ligt. Een patiënt met hoofdpijn kan ik medisch niet goed helpen als dit bijvoorbeeld door schuldproblemen wordt veroorzaakt.” Om patiënten passende zorg te bieden moeten zorgverleners over de schutting van hun eigen domein naar andere domeinen kijken, vertelt Vincent. “Ik zie veel mensen op de praktijk met problemen die niet door de huisarts gezien hoeven te worden. Zij kunnen prima bij het sociaal wijkteam terecht.”

VAN EILANDJES AF De nieuwe wijkaanpak Krachtige basiszorg brengt hier verandering in. Deelnemende huisartsen in Haarlem Oost en Schalkwijk gebruiken hiervoor het 4D-model dat inzicht geeft in wat er speelt bij de patiënt op vier domeinen: lichaam, maatschappelijk, sociaal en geest. Patiënten met problemen in verschillende domeinen krijgen integrale zorg die met zorgverleners en de patiënt wordt afgestemd. Puite: “We zijn van onze eilandjes afgekomen. Zorgverleners in verschillende domeinen hebben afspraken hoe ze met elkaar gaan samenwerken. Vroeger was de situatie dat je doorverwees naar een fysiotherapeut maar dat sommige patiënten daar nooit aankwamen omdat er toch ook nog andere motieven een rol speelden. Nu weten we of hij daar ook echt aankomt en welke dingen er nog meer spelen. We hebben dus meer overzicht bij een kwetsbare patiëntengroep en op die manier kunnen we mensen beter helpen. Het is dus win-win” 

Ook het sociaal wijkteam is blij met deze afstemming. Addy van der Sluijs, projectleider sociaal wijkteams Haarlem: “In de aanpak van Krachtige basiszorg werken we met elkaar in plaats van naast elkaar. Samen met de patiënt kijken we wat voor hem of haar belangrijk is en wie daarin een rol speelt. Voor de patiënt lijkt alle hulp ook niet meer door elkaar heen te lopen en is het duidelijk waarnaartoe gewerkt wordt.” De aanpak heeft daarnaast een positief effect op het werkplezier van de zorgverleners: “Als je merkt dat de patiënt betere zorg krijgt door een integrale aanpak en de patiënten zich beter gehoord voelen, dan geeft dat meer werkplezier bij zorgverleners, blijkt uit onderzoek. Het heeft dus een positief effect op zowel de patiënt als zorgverlener”, vertelt Arianne Baak, huisarts in Gezondheidscentrum Schalkwijk.

NIEUWE LIJNTJES Het komende jaar wordt de samenwerking naar andere zorg- en hulpverleners uitgebreid en moet het gebruik van het 4D-model verder ingebed raken. Een scholingsplan, gerichte communicatieactiviteiten en informatiemanagement gaan hier ondersteuning aan bieden. Puite: “Ik heb vaker contact met de wijkagent dan ooit tevoren, maar ik wil ook nieuwe lijntjes leggen met bijvoorbeeld de woningbouwvereniging en de imam. We willen veel nadrukkelijker het totale mensbeeld in beeld hebben.” Het sociaal wijkteam hoopt ook de gemaakte samenwerkingsafspraken verder te intensiveren. Van der Sluijs: ”De eerste stappen zijn gezet maar we moeten met elkaar stappen blijven zetten. Het scholingsprogramma gaat ons verder samenbrengen maar faciliteert daarnaast ook waar het om gaat; het verbeteren van ondersteuning en zorg aan de inwoners van Haarlem.”

Krachtige basiszorg Haarlem is een initiatief van de huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en sociaal wijkteams. Het project wordt ondersteund vanuit Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH) en wordt gefinancierd door Zilveren Kruis en de Gemeente Haarlem. Inwoners van Haarlem Oost en Schalkwijk kunnen voor contactgegevens van zorg- en hulpverleners in hun wijk terecht op de website www.buurtsuper.nu.


advertentie
advertentie