Audrey van Schaik, Cedric van der Meulen, Carolien Koning
Audrey van Schaik, Cedric van der Meulen, Carolien Koning Eigen Foto

Kennemerhart en Zorggroep Reinalda bereiken akkoord over fusie

Zorg

REGIO Op basis van het interne fusieonderzoek besluiten Zorggroep Reinalda en Kennemerhart te gaan fuseren. De Raden van Toezicht steunen dit besluit. Vanaf januari start het externe traject voor het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM. Als ook dat leidt tot akkoord zal de fusie begin juli 2022 een feit zijn.

Ouderenzorgorganisaties Zorggroep Reinalda en Kennemerhart zijn op veel punten gelijkwaardig. Beiden leveren persoonlijke en kwalitatieve zorg en zijn financieel gezond. Door een fusie menen zij de kwaliteit en continuïteit van de ouderenzorg nog beter te kunnen garanderen in de regio. Er ontstaat meer slagkracht om flexibel en innovatief de uitdagingen tegemoet te treden. Zoals: de sterke vergrijzing die vaak zwaardere zorgvragen met zich meebrengt, de arbeidsmarktkrapte in de ouderenzorg en het leveren van zorg thuis. En een fusie helpt de ambities op het gebied van specialisering, modernisering van huisvesting en zorgtechnologie beter te realiseren. Voor medewerkers draagt een fusie bij aan ruimere ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. Voor bewoners en cliënten genereerteen fusie meer keuzevrijheid in het dienstenpakket van wonen, zorg en welzijn.

Zorggroep Reinalda en Kennemerhart zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze zijn reeds lange tijd met elkaar in gesprek over hoe het beste invulling te geven aan de uitdagingen ten aanzien van de ouderenzorg in de regio. Ze werken al jaren intensief samen op diverse terreinen. Er wordt een duidelijke meerwaarde ervaren op organisatie-, bestuurders- en medewerkersniveau.

Kennemerhart en Zorggroep Reinalda zijn ervan overtuigd dat een mogelijke fusie een waardevolle bijdrage levert aan de ouderenzorg in de regio Kennemerland. De twee organisaties zien het als hun verantwoordelijkheid om elke oudere die zorg en aandacht te kunnen bieden die hij of zij nodig heeft.

“Het is tijd om een volgende stap te zetten in deze samenwerking”, zegt Audrey van Schaik, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kennemerhart. “We zijn ervan overtuigd dat wij samen bewoners en cliënten in onze regio nog beter kunnen ondersteunen en samen sterker en beter voorbereid zijn op de enorme opgave in de ouderenzorg die er nu en in de toekomst ligt.”

“Het complementaire karakter van het aanbod en de grote verwantschap in missie, visie en beleid zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een succesvolle integratie. Daarbij zijn wij verheugd dat onze humanistische identiteit behouden blijft op locatie Reinaldahuis. De constructieve en plezierige samenwerking die is ervaren in aanloop tot het voorgenomen fusiebesluit van managers, medezeggenschap en raden van toezicht, geeft veel vertrouwen voor de volgende stappen in het proces”, voegt Carolien Koning toe, bestuurder bij Zorggroep Reinalda.

De ondernemingsraden, de (V)VAR, de medische adviesraad en de cliëntenraden steunen de voorgenomen fusie.

advertentie