Sport

Geachte medewerker,

In de bijlage persbericht KenamjuKarate ONJK 2017

Gaarne plaatsen in eerst volgende editie.

Mvrg,

Mario de Ruiter

Tel:0610063628

PERSBERICHT

Haarlem,

20-11-2017

------------------------------------------------------------------------------------

Mooie resultaten voor Karate Kenamju afgelopen weekend

Karate Kenamju was dit weekend actief tijdens het ONJK 2017 in Almere.

Door de Haarlemse club werden in totaal 6 prijzen behaald.

Na lange tijd van weggeweest organiseerde de Karatebond Nederland het ONJK.

Deze vond plaats plaats in topsporthal Almere.

De Haarlemse club deed in totaal met 17 karateka's mee.

Met 4 gouden en 2 bronzen medailles is KenamjuKarate teruggekeerd richting Haarlem!

Goud voor: Naomi Pollmann, Sebastiaan van Teeffelen, Damian Adjodhia en Nathan Klint.

Brons voor Elisa Lie en Justin de Goede.

De coaches Lars Harzing, Rewin Chotkan, Daan Noll en Cuney Kutlu konden terug kijken op een geslaagd ONJK.

Volgend weekend volgt het Nederlands Kampioenschap 2017 voor jeugd, cadetten, junioren en -21 jaar.

------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting SportKarate Kenamju

P.A. de Jong (relatiebeheer)

Telefoon: 0629424591

Email: pers@karatekenamju.nl

facebook: www.facebook.com/karatekenamju

website: www.karatekenamju.nl

Bij dit bericht is/ zijn foto('s) toegevoegd welke voor plaatsing mag/mogen worden gebruikt.

advertentie