In Haarlem-Noord, het vroegere Schoten, lag tot 1900 een landgoed ‘Het Klooster’ dat zijn naam ontleende aan het Reguliersklooster dat op dezelfde plek ooit had gestaan. Dit klooster werd al in 1578 gesloopt, en de grond, die net als alle andere kerkelijke bezittingen tijdens de Hervorming aan de stad was toegevallen, werd verkocht aan particulieren. Maar de volksmond bleef het hardnekkig Het K...