Door de corona-uitbraak is er veel veranderd in ons land. Om met de veranderingen om te gaan, hebben ook criminelen hun werkwijze aangepast. En dat is te merken in de criminaliteitscijfers: criminelen verschuiven hun werk van fysieke naar digitale criminaliteit.