De eer wil hij er niet voor, zijn naam komt ook niet voor in het namenregister. In dubbel opzicht een liefdevol eerbetoon. Een veertigtal Haarlemse schrijvers, illustratoren en dichters leverde een bijdrage. Willemien Spook nam het leeuwendeel voor haar rekening waaronder de Grote Houtstraat ballade.