In die laatste was er in het in 2019 een muurschildering gemaakt door een groep wijkbewoners, in datzelfde jaar zou een kunstenaar na gesprekken met omwonenden de buitenmuren doen. Die ‘sessies met de wijk’ zijn echter pas onlangs gedaan door Raenys Martis, een curator uit Heerlen die Gaia in 2018 in zijn woonplaats zes muurschilderingen liet maken.