Op 16 juli heeft een schouw in het Reinaldapark plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers van drie wijkraden, enkele omwonenden, de ondernemer van het Pannenkoekenparadijs, een vertegenwoordiger van de Selimiye Moskee, de politie, enkele raadsleden en de gemeente aanwezig waren. Hierbij werden de plekken waar overlast wordt ervaren bezocht en is gesproken over mogelijk oplossingsrichtingen. Op...