Het afvalprobleem is volop in de actualiteit. Door het vele thuiswerken, toenemende internetbestellingen, en een dalende papierprijs raken vooral de papiercontainers snel vol. De ergernis is groot. Bijna wekelijks komen op de redactie foto’s binnen van brengparkjes vol dozen. Het geklaag is niet van de lucht.