Namens de gemeente Haarlem bemoeit Jan Noz zich met het toezicht van de werkzaamheden. Hij snapt dat mensen het verhard en asfaltachtig eruit vinden zien, maar eigenlijk – zegt hij - is er niets wezenlijks veranderd aan het schetsontwerp van Buro Sant. “Ook toen was er sprake van een een noord-zuid hoofdfietsroute en een recreatieve oost-westfietsroute. De direct omwonenden en de gebruikers zij...