De Haarlemse gemeenteraad nam op 25 juni 2020 de motie ‘Vuurwerk bij de Jaarwisseling’ aan, waarin het college onder andere verzocht werd om een wijziging van de APV aan de gemeenteraad voor te leggen waarin een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk (Categorie F2 en F3) wordt ingesteld voor heel Haarlem. Kindervuurwerk, ook wel schertsvuurwerk genoemd, zoals sterretjes (catego...