Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen er in 2020 zo’n 10.200 woningen bij door het ombouwen van kantoren, winkels en andere gebouwen. De jaren daarvoor ging het steeds om meer dan 12.000 woningen. Ter illustratie: door nieuwbouw kwamen er vorig jaar ruim 69.000 woningen bij.