Hun eigen ervaringen stonden in 2019 centraal bij hun eerste stuk dat ‘Stem in de Stad’ heette. Toneel bleek tijdens de repetities een goede manier om niet alleen de taal, maar ook elkaars gebruiken te leren kennen. Die groep bestond uit deelnemers en vrijwilligers van het Taalcafé. Een aantal bleef zoals Lilian uit Syrië en William uit Armenië. Ook kwam er vers bloed, onder andere va...