Isabelle Wisse (PvdA) zei enthousiast te zijn over het steunpakket. Ook het CDA noemde de maatregelen ‘in balans’, maar vroeg zich wel af of het nu klopt dat alleen de ondernemers in de Cronjéstraat geen reclamebelasting hoeven te betalen. Groenlinks riep het college vooral op om ruimhartig met de regelingen om te gaan omdat er nog steeds groepen worden getroffen door de coronacrisis die bij de...