Dit voorjaar zou de raad eigenlijk al een besluit nemen over de verordening, maar toen kwamen er vanuit de gemeenteraad zoveel moties en amendementen op het stuk dat er werd besloten om de verordening eerst in de commissie beheer te herzien. Dat bleek echter weinig effect te hebben, want donderdag kwamen er opnieuw heel veel moties en amendementen ingediend. Volgens wethouder Berkhout kwam dat ...