Aanleiding voor deze beroepsprocedure is een raadsinformatiebrief over de afhandeling van een motie die door PvdA, GroenLinks, de Actiepartij en OP Haarlem werd ingediend. Deze motie, die met meerderheid van stemmen werd aangenomen door de raad, verzocht het college om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de ijsbaan dit jaar weer zomerijs gaat maken. Daarbij werd de suggestie gedaan...