Haar huisje is het voormalig laboratorium van het Elisabeth Gasthuis. Dat kun je nog zien aan het raampje aan de voorkant waar doorheen de medicijnen aan de verpleegkundigen werden gegeven.