Hoewel Haarlem in de oorlog niet zo zwaar door bombardementen is getroffen als bijvoorbeeld Rotterdam, kwam de stad er zeker niet ongeschonden vanaf. Haarlem was vijandelijk gebied voor de Engelsen, want IJmuiden, de Hoogovens en Schiphol en de fabrieken van Fokker waren dichtbij. De eerste bom op Haarlem viel op 27 juni 1940 in de buurt van de Leidsevaart en de Edisonstraat. Zes mensen werden ...