Volgens Roest was er afgelopen maandag nog een overleg met de Nederlandse burgemeesters geweest en daar is heel strikt afgesproken dat alle gemeentes zich aan het beleid houden. "Als we dat niet doen, ontstaan er in het land ongelijkheden die we ons niet kunnen permitteren. Ik snap dat mensen het vervelend vinden met het mooie weer dat er de komende dagen aankomt, ook op Hemelvaart, maar ik kan er niet aan toegeven".

GEMEENSCHAPPELIJKE VIJAND De Bloemendaalse burgervader is al met al tevreden over het verloop van de coronacrisis in zijn gemeente. "Er liggen momenteel nog zeven mensen uit Bloemendaal met corona in het ziekenhuis. Bij de huisartsen verloopt alles gedisciplineerd en met de huidige ontwikkelingen moet het mogelijk zijn om ons de nieuw verworven vrijheden te permitteren. Maar, en daar komt het opgegeven vingertje van de burgemeester, we moeten wel rekening houden met onszelf, met de eigen gezondheid, en zeker ook met de gezondheid van een ander. Het coronavirus is een gemeenschappelijke vijand en daar moeten we ons permanent, misschien wel de komende jaren, van bewust zijn".

Kijkend naar de toekomst merkt Roest dat er bij veel mensen nog onduidelijkheid is over de nieuwe regels die op 1 juni ingaan, over de mondkapjes in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. "Mensen vragen zich af of mondkapjes bijvoorbeeld ook op het perron verplicht zijn. Dat is niet het geval, in de open lucht hoef je die niet te dragen. Ik kan me voorstellen dat mensen dat vreemd vinden omdat ook op het perron groepen mensen bijeen komen, maar de richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend en die stellen dat het risico op besmetting in de buitenlucht kleiner is". 

CENTRAAL SERVICEPUNT Evenals veel andere burgemeesters, beantwoordt ook Roest met enige regelmaat vragen van de inwoners van zijn gemeente via een livechat op Facebook. Er wordt vaak gevraagd wanneer het Centraal Servicepunt in Bennebroek weer open gaat. De burgervader kon hier helaas geen sluitend antwoord op geven. "Ik weet het simpelweg niet. Momenteel hebben we alle ambtenaren hard nodig op het gemeentehuis in Bloemendaal om de enorme stroom aan vragen te beantwoorden die we binnen krijgen. Vragen op het gebied van schuldhulpverlening, sociale dienst, Wmo. We hebben onze ambtenaren gemobiliseerd om het stuwmeer aan vragen met betrekking op corona voor te laten gaan". Roest liet echter weten een oplossing te hebben voor inwoners van Bennebroek en Vogelenzang die een vraag hebben voor het Centraal Servicepunt. "We bieden de service dat we naar u toekomen, dat is effectiever. Mensen kunnen met ons bellen voor een afspraak en dan ronden we de vraag bij hun thuis af. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat een paspoort thuis wordt afgeleverd in plaats van dat het afgehaald moet worden". 

MOTOREN Een ander onderwerp waar Roest vaak vragen over krijgt is het grote aantal motoren dat door Bloemendaal rijdt. Daar hebben alle dorpen last van, maar vooral langs de Leidsevaart en op de toegangswegen naar zee is er veel overlast. De gemeente heeft naar aanleiding van de overlast verkeersregelaars neergezet op de toegangswegen naar zee en bijvoorbeeld de Vogelenzangseweg om daarmee motoren te weren. "Dat experiment is ons goed bevallen, echter nu de stranden weer voorzichtig open gaan is er geen grondslag meer om de motoren op de openbare weg te weren. Dat betekent dus dat we de motoren het komend weekend niet meer kunnen weren. Dit spijt mij voor alle Vogelenzangers die erg blij waren met de maatregelen. Het was een interessant experiment en we gaan het zeker evalueren, maar op dit moment heb ik geen titel meer om motoren op basis van de noodverordening te kunnen weren in Vogelenzang of de routes naar de Zeeweg".

STRAND Het strand van Bloemendaal wordt de komende tijd weer gedoseerd gebruikt. Afgelopen vrijdag is P1 aan de kop van de Zeeweg weer open gegaan.Op deze parkeerplaats kunnen driehonderd auto's gestald worden. P2, waar veel meer auto's kunnen staan, wordt gebruikt als kraan om te kijken hoe het strandbezoek zich ontwikkeld. "Het strand blijft een kwetsbare plek, het trekt grote groepen mensen aan. Dat zal de hele zomer aan de orde zijn omdat veel mensen niet op vakantie naar het buitenland gaan en we moeten natuurlijk een verantwoorde situatie hebben op het strand. Niet alleen op het strand zelf, maar ook op de opgangen waar mensen elkaar passeren". Zowel in Bloemendaal als Zandvoort worden de parkeerplaatsen gereguleerd opengesteld. In Zandvoort worden de parkeerplaatsen om en om opengesteld. In Bloemendaal is er Parnassia dat een quotum kent, hier wordt ongeveer de helft van de parkeerplaatsen gebruikt, en dus parkeerplaats P1. "We kijken de komende tijd hoe het strandbezoek zich ontwikkelt en hoe de bezoekers zich gedragen om te bekijken hoeveel bezoekers het strand kan hebben. We reguleren dat niet alleen met de parkeerplaatsen voor auto's, maar ook voor bezoek met de fiets, motor, trein en bus. Zo plegen we crowd control op de stranden".