"Het is vandaag voor u een bijzondere dag", meldde Wienen. "Het is de dag waarop u Nederlander wordt. De meesten van u hebben al jarenlang in Haarlem een geschiedenis, maar tot nog toe was u nog geen Nederlander. En dat verandert nu, u wordt genaturaliseerd en u hoort er vanaf nu helemaal bij. U heeft gekozen voor het Nederlanderschap met alle rechten en alle plichten die daarbij horen. Oorspro...