Wienen vertelde dat hij een paar drukke dagen achter de rug had, waarin de demonstratie van de boa's eigenlijk een beetje tussendoor kwam. Maandag was hij aanwezig bij een landelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie, Grapperhaus Dinsdag was er eerst beleidsteam over de coronamaatregelen en hoe Haarlem daarmee omgaat, daarna was er een collegevergadering, die van half tien tot ongeveer half vier duurde. "Ik moest er dus tussendoor even uit omdat er een demonstratie was van de boa's die meer beschermingsmaatregelen vragen. Daarnaast was er ook nog een televisieploeg die commentaar wilde op vluchtelingenkinderen, of die wel of niet naar Nederland kunnen komen. Direct na de collegevergadering volgde een gesprek met Koninklijke Horeca Nederland en wethouder Berkhout en daarna ging ik gelijk hiernaartoe voor de livechat. Het is even schakelen, maar dat ik ook het leuke van het vak". 

HORECA De Haarlemse horeca en culturele instellingen zijn op het moment druk bezig om maatregelen te nemen en aanpassingen te doen, om zo spoedig mogelijk weer open te kunnen. Zo heeft de Toneelschuur bijvoorbeeld het tribune in de bovenzaal weggehaald om meer ruimte te creëren en 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Wienen vindt dat alle instanties hier uiterst goed mee omgaan. "Ik zag gisteren bijvoorbeeld op de Grote Markt een horeca-ondernemer die bezig was de tafeltjes te plaatsen en alles precies uit te meten, zodat er voldoende afstand is. De ondernemers denken er goed over na. Ik zag het ook bij de musea waar ik geweest ben, die met alle maatregelen toch zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om alles te bekijken. We hebben de horeca vandaag uitgebreid in het college besproken en daarna overleg gehad met Horeca Nederland. We willen als het gaat om terrassen vooral ruimte scheppen, zodat de ondernemers weer aan de slag kunnen. We gaan niet zeggen dat er vergunningen aangevraagd moeten worden. We hebben tien gouden regels die aangehouden moeten worden. Natuurlijk geldt de 1,5 meter afstand overal en op de Grote Markt hebben we bijvoorbeeld gebieden gekleurd aangegeven waar terrassen geplaatst mogen worden. Midden over de Grote Markt loopt een strook van acht meter die vrij moet blijven, onder andere voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. Een groot deel van de Grote Markt kan echter door terrassen gevuld worden. We hebben aan Horeca Nederland gevraagd om samen met de ondernemers te bekijken wie zijn terras waar mag plaatsen. Mocht het nodig zijn, willen we daar als gemeente best over meedenken, we hebben een speciaal horecateam dat meedenkt over praktische vraagstukken. We willen de ondernemers vooral de vrijheid geven, als ze zich maar aan de regels houden". 

Wienen heeft het gesprek met de horeca als zeer prettig ervaren. Horeca Nederland was blij dat de gemeente Haarlem de ondernemers stimuleert en tot op zekere hoogte de vrijheid geeft. "De gemeente zal zelf ook handhaven, maar de eerste verantwoordelijkheid om 1,5 meter te hanteren ligt bij de ondernemers. Als onze handhavers merken dat er iets toch niet klopt, spreken ze de ondernemer daarop eerst aan om de situatie te verbeteren. De gemeente wil samen met de horeca zoeken naar mogelijkheden, maar als de regels echt niet nageleefd worden, volgen er natuurlijk wel sancties. De insteek is echter: ruimte geven. Ruimte om weer wat omzet te kunnen genereren en het weer gezellig te maken in de stad. Om overlast te voorkomen is het om 23.00 uur wel klaar en we willen ook geen muziek. Het is niet de bedoeling dat iedereen helemaal los gaat omdat het weer kan. Het moet ook gezellig blijven voor de buurt". Ook aan de horecagelegenheden die in smallere straten gevestigd zijn is gedacht. "We hebben gezegd dat deze horecagelegenheden een terras tegen de gevel mogen zetten, zelfs tegen de gevel van de buren als die daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven". 

VLUCHTELINGENKINDEREN Ook de vluchtelingenkinderen waarover Wienen eerder op de dag voor televisie een interview had gegeven, kwamen in de livechat aan bod. Luisteraars wilden graag weten wat het standpunt van Wienen hierover is. "We hebben het er in het college over gehad en we kunnen natuurlijk niet het vluchtelingenvraagstuk oplossen en zeggen dat iedereen maar hiernaartoe moet komen. Maar de situatie van kinderen in de Griekse kampen vinden we dusdanig schrijnend dat we een gebaar willen maken. Kinderen die echt alleenstaand zijn en daar aan hun lot zijn overgelaten, haal daar een flink aantal van naar Europa. Duitsland heeft dat gedaan, Frankrijk heeft vandaag zo'n besluit genomen. Laten we ook als Nederland een aandeel leven en wij willen als Haarlem dan ook graag meedoen. We hebben een beroep gedaan op de regering om daaraan mee te werken. Het is denk ik een signaal van barmhartigheid, van medemenselijkheid. Er is heel veel waar we helemaal niks aan kunnen doen, maar hier kunnen we een gebaar maken". 

WAAKZAAM Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermmeer, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, heeft eerder deze week laten weten dat de maatregelen rondom het coronavirus nog wel 1,5 tot 2 jaar kunnen duren. Wienen liet weten dat het inderdaad nog wel even gaat duren voordat alles weer bij het oude is. "Die besmettelijke ziekte heeft iets heel verraderlijks. Hij is gelukkig nu flink op zijn retour, maar kan ook zo weer gigantisch om zich heen grijpen. Dat is de grote zorg die we hebben. Vandaar dat we ook niet zomaar zeggen dat alle maatregelen wel aan de kant kunnen en dat alles weer goed is. We moeten uiterst waakzaam blijven, zorgen voor afstand, zorgen dat de besmetting niet weer toeslaat. En dat blijft nog een tijd met ons meegaan, totdat we hopelijk of via een vaccin of via een geneesmiddel een manier hebben om de uiterst negatieve effecten van deze ziekte te bestrijden. Pas als dat moment er is, kunnen we de anti-besmettingsmaatregelen achter ons laten. Voorlopig is dat nog waar we het mee moeten doen".

KOREN Hoewel veel maatregelen inmiddels opgeheven of afgezwakt zijn, is het voor koren nog altijd niet mogelijk om te repeteren en op te treden. En dat terwijl Haarlem Korenstad nummer 1 is. Een onderzoek van TU Delft zou uitsluitsel moeten geven over de wijze waarop en wanneer er weer gerepeteerd kan worden, maar de resultaten hiervan laten op zich wachten. Helaas kan Wienen alle Haarlemse koren en blaasensembles hierbij niet helpen. "Er kunnen veel zaken inmiddels weer van start, maar uitgerekend deze sector niet. Zingen blijkt een bron van besmetting zijn, want daarbij is die anderhalve meter afstand gewoon niet genoeg. Dus als je met een flink aantal mensen aanwezig bent en je gaat zingen, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Er worden nu proeven gedaan, maar ik kan er geen zinnig woord over zeggen wat dit oplevert en of dat dan perspectieven oplevert om snel weer aan de slag te kunnen en weer met elkaar kunnen zingen. Ik vind het heel frustrerend, maar we moeten nog even afwachten totdat er verantwoorde en werkbare maatregelen zijn". 

WATER Met de zomer in aantocht, vragen veel mensen zich af wat er na 1 juni precies is toegestaan op het water. Is het bijvoorbeeld toegestaan om met mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen op een boot te zitten, als je maar 1,5 meter afstand houdt. Wienen gad aan dit zeker een goede vraag te vinden, maar het is ook een punt waar hij zich zorgen over maakt. "Op dit moment is het zo dat je het water op mag, maar daarbij gelden wel restricties. En die worden niet altijd even zorgvuldig nageleefd. Op dit moment zie ik al vaak  boten waarop mensen zitten die duidelijk niet uit een gezin komen. Het is een zorgpunt, want als dit te vaak voorkomt, dan moeten we daarop gaan ingrijpen. Dat zou jammer zijn, want het is heerlijk om te recreëren op het water. Die 1,5 meter is de essentie, daar draait het om. Wij hanteren verder als vuistregel dat we pas gaan handhaven als er meer dan vijf mensen op een boot zitten. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe groot een boot is".