STRAND "We hebben een weekend achter de rug met heel mooi weer. Het strand kon bezocht worden en dat hebben we geweten. Afgelopen zaterdag waren er heel veel mensen op het strand en dat was een interessant, maar ook spannend moment. Want wat zou er nou gebeuren. Ik kan zeggen dat ik heel erg blij ben hoe dat zich ontwikkelde want de mensen gedroegen zich heel gedisciplineerd op het stand. Kleine groepjes met ruimte ertussen die zich duidelijk bewust waren van de situatie zoals die nog steeds bestaat". Roest is zeer benieuwd hoe de situatie het komende weekend zal zijn. Ook voor het Pinksterweekend is mooi weer voorspeld en maandag 1 juni, op Tweede Pinksterdag, mag de horeca vanaf 12.00 uur weer open. Er gaan in Bloemendaal in ieder geval geen extra parkeerplaatsen open om eventuele drukte op te vangen. Alleen parkeerplaats P1, die plaats biedt aan driehonderd auto's, is geopend. Bij Parnassia en in Zandvoort zijn de parkeervakken nog altijd om en om beschikbaar. "Gelukkig zien we dat steeds meer mensen op de fiets naar het strand komen".

Over de algemene ontwikkelingen op coronagebied is Roest positief. Volgens de burgemeester is er in het Spaarne ziekenhuis nagenoeg geen nieuwe instroom meer van coronapatiënten. "Dat is vreselijk goed nieuws want dat betekent dat de gezondheidszorg in steeds mindere mate wordt belast. Maar nog veel belangrijker is dat er minder mensen zijn met het COVID-19 virus, waar je vreselijk ziek van kan worden".

PARKEN OPEN In Bloemendaal heeft het college zich de afgelopen week gebogen over de versoepeling van een aantal maatregelen en dat heeft ertoe geleid dat wandelpark Caprera inmiddels weer geopend is voor het wandelend publiek. Er gelden wel bepaalde restricties. Zo is het park alleen toegankelijk voor kaarthouders en is er een bepaalde 'routing', zodat mensen zo min mogelijk met elkaar met elkaar in contact komen. Afgelopen dinsdag heeft het college ook besloten om het Wethouder van Gelukpark weer voor publiek open te stellen. "Goed nieuws voor veel mensen omdat het een belangrijke hondenuitlaatplek is voor veel mensen".

BASTAARDSATIJNRUPS Naast burgemeester Roest was dit keer ook wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn aanwezig die inging op de bastaardsatijnrups. Deze rups heeft, net als de eikenprocessierups, irriterende brandharen die soms allergische reacties veroorzaken. Niet alleen bij mensen; ook dieren hebben er last van. De rups zit ook bij het strand en krijgt de laatste dagen veel aandacht in de media. "Je kunt het herkennen aan webachtig spinsel in struiken waar de rups inzit. De rups veroorzaakt in mei en juni overlast, dan is de ruiperiode en komen de haartjes los. Hier kunnen mensen huiduitslag en blaasjes van krijgen, maar ook last van de ademhaling. Iedereen wordt dus geadviseerd hier alert voor te zijn". 

ZOMERACTIVITEITEN De Roy van Zuidewijn liet ook weten dat ze woensdag 27 mei bericht van het rijk heeft ontvangen dat de gemeente Bloemendaal 10.000 euro krijgt om te besteden aan jongeren. "In de zomervakantie zitten veel mensen dit jaar thuis en voor jongeren is er dan niet veel te doen. We hebben als gemeente bedacht om zowel jongeren als hun ouders met ideeën te laten komen voor activiteiten in de vakantie. Wij kunnen daar dan een budget voor geven. Het is dus wel de bedoeling dat mensen zelf met ideeën komen en die ontwikkelen, de gemeente zorgt daar niet voor". Meer informatie hierover is te vinden op bloemendaal.nl. Na dit goede nieuws had de wethouder ook nog minder goed nieuws te melden. Ieder jaar worden de sportkampioenen van de gemeente Bloemendaal in Caprera gehuldigd, maar dit jaar kan deze activiteit door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. "Heel jammer, maar gelukkig mag er wel weer gesport worden".

MOTORRIJDERS Een onderwerp dat erg leeft in de dorpskernen van Bloemendaal is de overlast die motorrijders de afgelopen weken veroorzaken. Daarom willen veel Bloemendalers weten of er het komend weekend met Pinksteren extra maatregelen worden getroffen om motorrijders in de gemeente te weren. Roest gaf aan dat dit niet het geval is. "Toen de stranden nog waren gesloten en verkeer die kant op moest worden ontmoedigd, hadden wij een titel om motorrijders niet meer door panoramische routes te laten rijden omdat ze vaak in grote zwermen kwamen. Maar nu het strand weer opengesteld is, kunnen wij dat regime niet meer handhaven. Wij moeten de motorrijders dus weer toelaten op alle wegen. Dat zal voor veel mensen in Bloemendaal teleurstellend zijn, want ik weet dat ze het een goede maatregel vonden dat groepen motorrijders geweerd werden bijvoorbeeld op de Zeeweg en Zandvoortselaan". Roest gaf aan dat er het komend weekend wel extra controle door de politie is op overlast van motoren. "Dat betekent dat motoren die bijvoorbeeld geluidsoverlast veroorzaken van de weg kunnen worden gehaald. Er zijn permanent controles op verschillende plekken. Ik hoop zo tegemoet te komen aan de wens die ik uit veel monden hoor".

TERRASSEN Roest ging ook nog kort in op de horeca in Bloemendaal, die vanaf maandag 1 juni 12.00 uur weer open mag. Hij liet weten dat de gemeente Bloemendaal samen met de horecaondernemers bepaalde kaders heeft afgesproken, waarbij het uitgangspunt is dat het aantal stoelen dat de horeca voor de coronacrisis in de buitenruimte had, gelijk blijft. "Dat betekent dus met de 1,5 meter maatregel dat er een grotere ruimte in beslag wordt genomen. Samen met de ondernemers en Horeca Nederland wordt gekeken hoe we de horeca meer ruimte kunnen geven. Verder is het alleen toegestaan om te zitten op de terrassen, het is niet de mensen er samenkomen om te gaan staan met een biertje. De stoelen en het meubilair moeten frequent gereinigd worden, als ook de menukaarten, en iedereen wordt gevraagd met pin te betalen. Tot slot is het niet de bedoeling dat terrassen op gras worden neergezet en er moet een doorgangsroute van 3,5 meter voor de nooddiensten zijn". Er wordt proefgedraaid met de uitbreiding van de terrasruimte van 1 juni tot 1 september.