Gangmakers uit zes straten in Schalkwijk kregen uit handen van wethouder Marie-Thérèse Meijs een spaarpotje van 70 euro te besteden voor het kleine gebaar. Dat Cor van der Groef gangmaker werd in de Henri Dunantstraat, heeft hij te danken aan zijn werk voor BUUV. Zijn dagtaak bestaat bijna geheel uit vrijwilligerswerk. "In coronatijd hield ik zeventien mensen in de gaten via de app, de telefoon en bezoekjes", vertelt hij. Ja, ook bij mensen in zijn eigen straat. Hij doet een boodschapje, vraagt of  alles goed gaat, zwaait en praat.

 In Rotterdam is het idee bij Opzoomer MEE ontstaan, vertelt Irene van der Lem. "We hadden in 2013 een Lief en Leedweek en wilde de goede energie vasthouden. Dat was in de tijd dat de overheid wilde dat we zelfredzaam moesten zijn. We geven een of twee mensen in de straat een portemonneetje om eens een bloemetje te kopen of een leuke kaart".

Wethouder Meijs meent dat coronatijd duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk je eigen straat en buurt is. "Het is fijn dat er mensen opstaan om een niet zo mobiele buurman of buurvrouw te helpen". Linda Steeman heeft in de Kruidenbuurt een doen-plantsoen opgericht. Een braakliggend terrein is omgeturnd tot een ontmoetingsplek. Linda: "Er is plek voor tuinders, er is een dartbaan en er zijn picnictafels waar ‘s avonds een kaartje gelegd wordt". Linda Steeman en de ook aanwezige Bianca Basjes zijn de ideale gangmakers om mensen met elkaar in contact te brengen en met een leuke attentie even de ander die broodnodige aandacht te geven.

Lief & Leedstraten houdt in dat straten de beschikking krijgen over een Lief & Leedpotje dat ingezet kan worden zoals de straat dat zelf wil. Denk hierbij aan het geven van een kaartje en/of bloemetje wanneer iemand ziek is, als iemand slaagt, bij geboorte, overlijden, etc. Het gaat om het gebaar, en is meteen een leuke manier om de buren/straat wat beter te leren kennen. Per straat zijn er gangmakers die het potje beheren, maar men doet het met de straat. Want iedereen kent wel iemand. De achterliggende gedachte is dat er meer onderling contact op straatniveau ontstaat en mensen wat meer oog voor elkaar hebben door middel van deze kleine attenties. We starten nu als pilot in Schalkwijk, maar het doel is om Lief & Leedstraten uit te rollen in heel Haarlem in samenwerking met meerdere partijen (bijv. Haarlem Effect, het Open Huis, BUUV e.d.).

Willem Brand

Willem Brand
Foto: Willem Brand