Chris Rabbers is als projectcoördinator werkzaam voor het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving. “Wij bedienen de gemeente Haarlem en de gemeente Bloemendaal en hebben vier pijlers op het gebied van vrijwillige inzet”, legt Rabbers uit. “We bemiddelen mensen naar vrijwilligerswerk, we doen promotie, geven advies en ondersteuning en we geven scholingen”.