VIJFTIG LIKES De Haarlemse gemeenteraad heeft dit jaar een budget van 70.000 euro beschikbaar gesteld voor het project Schalkwijk aan Zet. In dit project konden inwoners van Schalkwijk, of mensen die er werken of er op school zitten, tot en met 18 oktober hun ideeën voor de wijk indienen bij de gemeente. Het gaat om ideeën die binnen de thema’s ontmoeten, duurzaam, op stra...