Het buurtcentrum was gevestigd in twee panden in Haarlem Noord-Noord. In een dubbelwoonhuis aan de Maasstraat vonden kleinschalige activiteiten zoals cursussen plaats en in een noodgebouw aan de Reggestraat werden grotere bijeenkomsten gehouden. Het buurtcentrum had een belangrijke ontmoetingsfunctie in de arbeiderswijk waar toen veel medewerkers van de Hoogovens woonden.