Tijdens mijn diensttijd waren ze blij dat ik op zaterdag kwam helpen

Na vier jaar bakkersschool kreeg Jan een baantje bij bakkerij Vink in de Nagtzaamstraat. "Ik begon met schoonmaken en opruimen. Van een strenge collega kreeg ik vaak woorden naar mijn hoofd". Hij sloeg wel eens een rolstok stuk waarmee hij krakelingen door de suiker rolde, "maar tijdens mijn diensttijd waren ze b...