Tijdens mijn diensttijd waren ze blij dat ik op zaterdag kwam helpen

Na vier jaar bakkersschool kreeg Jan een baantje bij bakkerij Vink in de Nagtzaamstraat. "Ik begon met schoonmaken en opruimen. Van een strenge collega kreeg ik vaak woorden naar mijn hoofd". Hij sloeg wel eens een rolstok stuk waarmee hij krakelingen door de suiker rolde, "maar tijdens mijn diensttijd waren ze blij dat ik op zaterdag kwam helpen". 

"Bij mij was het: het moet af. Ze moesten me soms naar huis sturen. Voor Sinterklaas heb ik veel marsepein gemaakt. Dan werkte ik van ’s morgens zeven tot ’s avonds tien. Om zes uur kwam mevrouw Van der Voorn, de vrouw van de oude Vink, een soms pannetje boerenkook brengen".      

INBREKER Jan draaide vooral brooddeeg, woog het af en zette het in de bollenkast om te rijzen. Afbakken deed hij zelden. "Nee, de ambitie om voor mezelf te beginnen, heb ik nooit gehad. Mijn baas begon het eerst en was het laatst klaar. Dat zou ik niet kunnen". Jan trouwde met Astrid en kreeg twee zoons Roy en Martijn. De reden om een hond te nemen was een verijdelde poging tot inbraak. "De inbreker was via het trappenhuis op ons balkon geklommen. Ik zag hem met een aansteker naar binnen gluren, trok hem de kamer in en gaf ‘m een paar meppen. Hij sloeg terug en dreigde een wijnfles op mijn hoofd te slaan. De politie die inmiddels gearriveerd was, liep ‘m mis omdat ze met zes man de lift namen en hij het trappenhuis".     

GOLDEN RETRIEVER De Groenendaler die hij dacht te hebben, bleek een Duitse herder. De fokker en de dierenarts hadden onder een hoedje gespeeld. Ze hielden de hond, maar dat bleek geen verstandige keus. Aron was nogal agressief. Pas vijftien jaar later namen ze weer een hond, een golden retriever. Na Bono kwam Yeda. Het was een hard gelag dat zij in november 2019 aan een acuut hartfalen overleed. Een dag na zijn pensioen kreeg hij Iris.        

Yeda was een pup uit de showlijn, Iris uit de werklijn. "Als je niet met haar traint, gaat ze zich vervelen". Omdat Jan met Yeda al jachttraining deed, laat Jan de kaas niet van zijn brood eten. Dat is te zien. Als hij de dummy in de Ringvaart gooit, wacht Iris geduldig tot het teken, de hand gestrekt naar voren, en het commando.

Willem Brand