Daniël van Beek is voorganger bij ‘Het Open Huis’ een multiculturele kerk in Schalkwijk met daarnaast een actief maatschappelijk centrum dat onderdeel is van Stichting Ontmoeting. Hij richt zich op onderwijs, crisispastoraat, dagelijks bestuur en beleid, netwerkcontacten en missie in Schalkwijk. Verder is hij ook erg actief in de wijk. Anja Rijkers wil graag van Daniël weten hoe zijn passie voo...