In de Kennemerduinen is er door de hoeveelheid stikstof in de grond een overmatige begroeiing van struiken en grassen. “De duinen kunnen daardoor nauwelijks meer stuiven en de oorspronkelijke soortenrijke vegetatie van vogels en insecten verdwijnen. Op overwoekerde plekken in de duinen is voor dieren steeds minder voedsel te vinden. Dus ook de dieren zijn hierdoor gedupeerd.”