MUGGEN VERZUIPEN Ongeveer vijftien demonstranten lieten zich exact twaalf uur vallen op de Botermarkt, hetgeen bij aardig wat passanten voor de nodige aandacht zorgde. 'Muggen verzuipen' valt op een van de spandoeken te lezen. "Als er niets gebeurt aan de klimaatverandering kunnen ook hier overstromingen komen", vertelt Niko Buiten. Hoewel de opkomst voor de die-in actie minder groot was dan gehoopt, is hij te spreken over het verloop. "Behalve mensen van Extinction Rebellion Haarlem namen er mensen van Milieudefensie Haarlem en Fridays For Future Haarlem aan de actie deel. Voorbijgangers reageerden enthousiast. Zij steunden de actie en ook van de pers hebben we de nodige aandacht gekregen. We zetten onze actie door en zullen op maandag 7 september weer een die-in actie houden".

Tijdens de actie werd in een speech verteld dat het luchtalarm tijdens de Koude Oorlog bedoeld was om te waarschuwen voor luchtaanvallen van de Sovjets. Buiten: "Nog steeds testen we het systeem op de eerste maandag van elke maand. Maar hoewel de Koude Oorlog allang is afgelopen, staan we opnieuw voor een crisis van epische proporties. En dan heb ik het niet over de coronacrisis. Want ondanks mooie woorden en klimaatakkoorden stevenen we af op een opwarming van 3 tot 4 graden. Dat zal een ontwrichtend effect op onze samenleving hebben en het mogelijke einde betekenen van de beschaving zoals wij die kennen. We hebben nu de kans om samen tot een oplossing te komen, anders wordt het straks ieder voor zich. Vandaag staan we anderhalve minuut stil bij het feit dat als we zo doorgaan, we de opwarming van de aarde niet tot anderhalve graad zullen beperken - het streefdoel dat we vier (!) jaar geleden in Parijs hebben afgesproken. Maar we maken ons net zo goed zorgen over het verlies van biodiversiteit: de verwoesting van de cruciale ecosystemen en het uitsterven van unieke soorten".

CATASTROFE Extinction Rebellion Haarlem was afgelopen maandag niet de enige groep die actie voerde. In meerdere Nederlandse steden werd gelijktijdig actie gevoerd om aandacht te vragen voor de toestand van onze leefomgeving. Buiten: "Ons voortbestaan staat op het spel. Daarom roepen we alle lagen van de overheid op om te erkennen dat we afstevenen op een catastrofe, en om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden. Een van die maatregelen is om onze CO2-uitstoot binnen vijf jaar tot nul te reduceren. Dat klinkt onmogelijk, maar de coronacrisis laat zien dat we bereid zijn ongekende maatregelen te nemen als we daar de noodzaak maar van inzien. En de gevolgen van de klimaatcrisis zullen vele malen erger zijn dan die van Corona. Extinction Rebellion roept alle burgers op om zich aan te sluiten en door middel van geweldloze ongehoorzaamheid de overheid te dwingen haar zorgplicht tegenover haar burgers na te komen. We gaan door tot we erbij neervallen. Dus als het nodig is, staan we volgende maand weer op de Botermarkt in Haarlem".

Volgende maand staat er een 'septemberrebellie' op het programma. In Den Haag en Amsterdam vinden er landelijke acties plaats voor het instellen van een burgerberaad over de klimaatcrisis. Ook in Haarlem wordt daarvoor maandag 7 september actie gevoerd.