GUNSTIGE PERSPECTIEVEN Bloemendaal, maar ook de omliggende gemeenten, biedt uitermate goede omstandigheden voor ooievaars om neer te strijken. Kruijsen legt uit: "Binnen Bloemendaal zijn een aantal weilandgebieden. Deze bevinden zich in de strandvlakten die liggen tussen de noord-zuid georiënteerde strandwallen. Naast weilanden treffen we er ook duinrellen en grotere wateren aan zoals de Halve Maan, het meertje van Caprera en in het park Brederode met haar betrekkelijk open karakter. En rond de weilanden bij Vogelenzang ligt een netwerk aan sloten. Deze gebieden zijn potentieel geschikt voor foeragerende ooievaars. Genoemde milieus bieden namelijk uiterst gunstige perspectieven voor een paartje ooievaars. Dat is in het verleden ook ingezien en daarom staat er een ooievaarspaal in het ovale weiland ten noorden van de Halve Maan nabij Bloemendaal. Hier zijn in een recent verleden ooievaars waargenomen".

SLECHTE STAAT Het ooievaarsnest in het weiland bij Duin en Daal heeft onlangs behoorlijke schade opgelopen en daardoor kunnen ooievaars er niet meer neerstrijken. Volgens Kruijsen is de schade waarschijnlijk tot stand gekomen door de landing van een ooievaar op het nest in de paal. "Hierdoor is het wiel van de top afgevallen, waarschijnlijk komt dit door de slechte staat waarin de paal verkeerde". Om de ooievaar in Bloemendaal te behouden, is besloten een nieuwe paal neer te zetten. Hiervoor werd eerst bekeken in hoeverre broedpogingen in Bloemendaal een kans van slagen hebben. Kruijsen: "Dat hangt niet alleen af van een veilige nestplaats. De aanwezigheid van potentiële foerageergebieden in de regio en het ontbreken van grote barrières zoals een vliegveld zijn ook van belang. Uit onderzoek is gebleken dat er in de omgeving veel geschikte foerageergebieden zijn, zelfs tot de Heksloot ten westen van Spaarndam aan toe". 

Uit de literatuur is bekend, dat ooievaars voor foerageervluchten 15 minuten tot 3 uur kunnen uitvoeren en dat de maximale foerageerafstand in de IJsselvallei 12 km betrof. Dat is ook in deze regio terug te zien. Recent zijn foeragerende ooievaars waargenomen bij de Halve Maan, de Ruïne van Brederode, de graslanden aan de Middenduinerweg in Santpoort, Veen en Duin en de Heksloot. Deze ooievaars komen niet per se uit Bloemendaal, want er zijn ook palen bij kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede en bij Elswout, maar het geeft wel aan dat de ooievaars in deze regio op veel plekken terecht kunnen om te foerageren.

NIEUWE PAAL Met de positieve uitkomst van dit onderzoek, heeft Kruijsen de gemeente Bloemendaal voorgesteld om de oude ooievaarspaal te vervangen door een nieuwe paal. Deze krijgt een duurzame nestmand met een metalen frame doorvlochten met wilgentenen. De kosten voor deze nieuwe paal: 1950 euro. Gelukkig kon dit bedrag in korte tijd met sponsoring bij elkaar gehaald worden. Kruijsen: "Aan de noordkant van het weiland ligt het kantoor van de Rotary Club Bloemendaal. Deze club had al eerder laten weten een bijdrage te willen leveren aan het Biodiversiteitsplan en heeft een donatie van 1000 euro gedaan. Het resterende bedrag werd bij elkaar gehaald met een crowdfundingsactie van de Stichting Duin en Daal".

Bloemendaal krijgt dus een nieuwe ooievaarspaal en dat gaat zeer snel gebeuren ook. Maandag 17 augustus wordt het oude, ingestorte, nest vervangen door een nieuwe paal plus duurzaam nest geleverd door een gespecialiseerd bedrijf uit Wageningen. Dinsdag 18 augustus rond 17.30 uur wordt het nest officieel onthuld door de Rotary Bloemendaal. Op 17 augustus is ook de start van het nieuwe schooljaar in Bloemendaal en het idee is om de kinderen van de nabijgelegen Bloemendaalse School Vereniging bij het project te betrekken.