VEEL STOF Juf Masja van de Kooi, leerkracht van de gecombineerde klas 4/5 van de Spaarneschool, is blij om de leerlingen weer te zien. "Ik denk dat zij nooit eerder zo hoopten dat de school weer zou beginnen. Alleen ik hoop, dat het hun na korte tijd niet tegen zal vallen. Het is maar de helft van de tijd, waarin veel stof behandeld zal moeten worden. Ook omdat wij in de afgelo...