Michelle Drion, manager opvoeden en opgroeien bij Haarlem Effect, vertelt dat indicaties voor voorschoolse educatie verkregen worden in samenwerking met de consultatiebureau’s. “Het is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders de Nederlandse taal niet goed machtig zijn of door andere omstandigheden in de thuissituatie, zoals het hebben van schulden, onvoldoende aandacht kunnen besteden ...