Het Anton Pieckhofje werd ongeveer 30 jaar geleden gebouwd als innovatief kleinschalig verpleeghuis voor dementerende ouderen. Verpleeghuis Overspaarne wilde in het hofje binnen een beschutte omgeving, volgens de aloude traditie van Haarlemse hofjes, ‘warme verpleeghuiszorg’ bieden binnen een genormaliseerde woonomgeving. Er werden zes woningen gebouwd rond een gezamenlijke binnentuin waar 36 m...