Op vrijdagochtend, zo vertelt Job van Essen door de telefoon, is tussen 11.00 en 12.00 uur een clubje van drie biljartende heren van de partij in ‘t Trionk. Naast Job van Essen is dat zijn maat Henk Wilshaus en een man wiens naam hij zo in de gauwigheid niet weet. Job: “Op het andere biljart werkt hij in zijn eentje aan zijn moyenne, Henk en ik doen dat een partijtje op de andere tafe...