In Haarlem is zowel een kwalitatief als kwantitatief een tekort aan binnensportaccommodaties. Daarom heeft de gemeente Haarlem in het Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018-2028 opgenomen dat er in de stad behoefte is aan één of twee nieuwe sporthallen. Veel verenigingen kunnen door het tekort aan goede accommodaties namelijk niet verder groeien. Dit geldt bijvoorbeeld voor basketbal...