Directeur Angeline Kierkels: “De voorgenomen transitie vraagt om een relevante schaalgrootte, met name op het gebied van grondstoffenbeheer. Groei maakt ons niet alleen toekomstbestendig, het zorgt ook voor meer impact te hebben op het zo circulair mogelijk verwerken van reststromen. Ook op het gebied afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte zien we kansen om meer impact te realiser...