De leerlingen worden goed voorbereid op hun dagje CEO. De bedrijven maken in samenspraak met JINC een programma. Vooraf wordt bedacht wat een leuk vraagstuk is, b.v. hoe kunnen we medewerkers fit en gezond houden of hoe krijgen we meer leerlingen in de bouw. Ella Zwaga: “De programma’s worden van tevoren besproken met zowel de docenten als de leerlingen. Zze komen vaak met originele ideeën.”