Vaste inspreker Pieter Vonk stelde dat de plannen funest zullen zijn voor het ecologisch groen in de omgeving. Ook de stichting Westelijk tuinbouwgebied maakt zich zorgen over het gebied ten westen van de Randweg, tussen de Zijlweg en Brouwersvaart,  waar woningen gebouwd moeten worden. Tot nu toe zijn de bezwaren van de stichting allemaal afgewezen. Daarnaast vreest de stichting dat de bo...