Wouter Rutten van de VVD voelt zich de afgelopen maanden buiten spel gezet. Hij vroeg het college hoe ze van plan zijn om de lockdown in Haarlem te beëindigen. Jasper Drost (Groenlinks) stelde voor om voorlopig de verkeerssituatie in de stad aan te passen om zo in te spelen op de nieuwe situatie, bijvoorbeeld door de maximum snelheid te verlagen en de fietser meer ruimte te geven. Fractiegenoot...