Jolanda Beyer, sinds januari vorig jaar directeur van het podium, maakte van de gelegenheid gebruik om de raadscommissie te informeren over wat er momenteel allemaal gebeurt in het poppodium. Er wordt momenteel veel gerepeteerd in de zalen, en in de cafés wordt ruimte geboden aan lokaal talent om muziek op te nemen.