Jouw Haarlem mocht het debat openen. “De milieuzone gaat over een betere luchtkwaliteit en beter verkeer. Daar kan eigenlijk niemand op tegen zijn”, zei fractievoorzitter Aynan. Toch is Moussa Aynan bang dat de Transvaalbuurt als een soort sluiproute zal worden gebruikt. Hij diende dus een motie in om een scherpere grens te stellen aan de zone.