Dankzij de een voorstel van Isabelle Wisse (PvdA) werd het spoeddebat aan het einde van de agenda behandeld. De Christenunie vond dat de handhaving uiteindelijk correct heeft gehandeld rond de kliniek en steunde daarom het interpellatiedebat niet. Het zorgde er uiteindelijk voor dat het spoeddebat pas om kwart voor elf kon beginnen.