Met name omwonenden van de beoogde locatie voor Domus Plus aan de Nieuweweg zijn bang dat de opvang zal zorgen voor een toename van overlast in het Reinaldapark. Verschillende wijkraden en omwonenden wezen daarom met name op het Schoteroog als mogelijke en geschiktere locatie. Het college kijkt nu naar een locatie langs de Vergierdeweg voor de komst van Skaeve Huse en de Nieuweweg voor een Domu...